Během mletí se mlýnek najednou zastaví

Je možné, že mezi kávovými zrny zůstaly malé kamínky nebo jiné pevné znečištění a dostanou se mezi horní a dolní mlecí kámen a mlýnek zastaví. Vypněte mlýnek, odpojte jej od sítě a vyčistěte jej.

Co znamená „Auto – function“ – automatická příprava?

Tato funkce vám umožňuje mletou kávu plnit přímo do filtru umístěném v držáku filtru. Označuje se rovněž termínem „pohotové mletí“. Zvolíte-li si jej, vložte držák filtru s filtrem do držáku na mlýnku a zatlačte jej proti malému kovovému knoflíku.

Tímto způsobem můžete namlít kávu pro každý šálek kávy zvlášť a dosáhnout tak skutečně vynikající vůně i chutě kávy. Na kávomlýnku můžete rovněž namlít kávu do zásoby. Mějte však na paměti, že káva již během 15 minut po umletí ztrácí okolo 60% svého aroma.

Dá se kávomlýnek nastavit tak, aby umletá káva vyhovovala přípravě filtrované kávy?

Ano, na kávomlýnku lze takovou kávu namlít. Hrubost mletí je třeba nastavit na hrubé mletí,  úroveň mezi 20 – 23, přesný stupeň závisí na typu kávy a na chuti kávy, které dáváte přednost.

Jakou největší nádobu na mletou kávu lze použít?

Použíjete-li násypku, pak by zásobník neměl být vyšší než 10,5cm. Bez použití násypky může být zásobník vysoký až 11,5cm.

Jaký důsledek má umletí kávy příliš nahrubo?

Je-li káva umlete příliš nahrubo, následně připravená káva postrádá z velké části nebo zcela pěnu a  je vodnatá. Během extrakce, v důsledku toho, že voda směsí proteče příliš rychle,  se nemůže vyvinout aroma ani chuť.

Kdy se na mlýnku má nastavovat jemnost mletí?

Stupeň jemnosti mletí doporučujeme nastavovat při vlastním mletí.

Po vyčištění kávomlýnek mele kávu jen na hrubo, bez ohledu na jeho nastavení.

Horní část kávomlýnku není zpětně správně nasazena na jeho spodní část.

Postupujte následujícím způsobem:

  • Nasaďte okruží horní části mlýnku na základnu s motorem tak, aby šipky na obou částech směřovaly přesně proti sobě.
  • Nyní nasaďte horní část mlýnku. I zde musí obě bílé značky (na horní části mlýnku a na jeho základně s motorem) směřovat proti sobě.
  • Nyní pootočte okružní částí se stupnicí nastavení na požadovaný stupeň jemnosti mletí – při nastavení uslyšíte „zaskočení“ do zvolené polohy

Po vyčištění se mi kávomlýnek nedaří dát zpět dohromady

Při zpětném sestavování kávomlýnku, stejně jako při jeho demontáži, byste měli věnovat pozornost přesné poloze jednotlivých dílů, tj. poloze jednotlivých šipek na kruhové horní části a na protilehlé základně s motorem.

Proč má mletá káva tendenci se shlukovat, jakoby lepit k sobě?

Po prvním mletí se na mlecím mechanismu vyvine statická elektřina, která způsobuje shlukování umleté kávy ke sobě nebo k mlecímu mechanismu. Při delším používání se elektrostatický náboj zmenšuje.

Z čeho se skládá mlecí mechanismus mlýnku?

Mlecí mechanismus se skládá z kónických drtících dílů vyrobených z nerezové oceli. Jejich velkou předností je, že v kombinaci s pomaloběžným motorem nedochází k jejich zahřívání a tím i nežádoucímu zvýšení teploty mleté kávy, které by měnilo její chuť a aroma.

Z jakého materiálu je vyrobená kónická mlecí část?

Tato část je vyrobená z pochromované nerezové oceli.