Co mám dělat, pokud se filtr ucpe?

K vyčištění filtru použijte přiloženou sadu na čištění. Tenčím koncem jehly na čištění vyčistěte jednotlivé otvory ve filtru. Pokud ani pečlivé čištění filtru nepřineslo očekávaný výsledek, nahraďte jej novým filtrem, který lze objednat u Vašeho prodejce výrobků GRAEF.

Co znamená termín pre-infusion (nasycení kávy párou před vlastním vyluhováním).

Mletá káva ve filtru se nasytí párou a zvlhčí se. V důsledku toho pak může pára a voda rozvnoměrně proudit celým objemem kávy.

Co způsobuje, že pěna rychle zmizí?

 • použitá kávová směs pravděpodobně obsahuje vyšší podíly Arabiky. Tento druh kávy není tak homogenní jako kávové směsi s převahou Robusty.
 • káva je umletá buď příliš jemně nebo příliš nahrubo
 • teplota spaření kávy může být nastavena příliš vysoko
 • šálky na espresso by měly být zahřáté na správnou teplotu, neměly by být ani studené, ani příliš horké.
 • přiliš nízký tlak espressa může být také příčinou rychlého rozpadu pěny

Jak nejlépe připravím espresso?

Pro přípravu kvalitního espressa je důležité kávovar, před vlastní přípravou espressa, zahřát na provozní teplotu a stejně tak je důležité předehřát i šálky. Šálky můžete předehřát dvojím způsobem:

 • položíte je na ohřívací plochu kávovaru
 • nebo je naplníte horkou vodou z trysky kávovaru

Doporučujeme předehřát i držák filtru vypuštěním malého množství horké vody do prázdného filtru stisknutím tlačítka „MANUAL“. Potom osušte jak držák filtru, tak filtr a ten naplňte umletou kávu.

Jak postupovat, pokud káva nechutná dobře?

Řada různých faktorů může způsobit, že nám káva nechutná. Za nejdůležitější považujeme následující:

Málo intenzivní vůně:
 • množství kávy ve filtru je příliš malé
 • upražená káva je příliš stará nebo příliš dlouhou dobu umletá (aroma kávy je volatilní a rychle vyprchá)
 • káva je umletá příliš nahrubo a tím její vyluhování proběhne příliš rychle
 • příliš krátké pražení
 • špatné skladování – otevřené balení, ve velkém teple
 • příliš zahřátý mlýnek při mletí kávy
 • přiliš tvrdá voda (nad 6°dh)
 • příliš mnoho vody
 • tlak páry příliš nízký, pod 8 barů
Káva má příliš kyselou chuť:
 • příliš krátké pražení
 • příliš nízká teplota při spaření kávy
 • směs kávy obsahuje značný podíl silně kyselých odrůd Arabiky
 • mlýnek nastavený na příliš hrubé mletí
 • příliš kyselý charakter vody (výrazně pod pH 7,0)
 • umletá káva byla skladována po příliš dlouhou dobu
Káva má příliš hořkou chuť:
 • dlouhé, přílliš důkladné pražení kávy pro přípravu espressa
 • příliš velký podíl Robusty nebo nekvalitní Robusty v kávové směsi
 • přiliš vysoká teplota při spaření kávy, nad 95°C
 • mlýnek nastavený na příliš jemné mletí
 • nedostatečně vyčištěný kávovar

Jak při přípravě espressa na tlakoměru poznám správný tlak?

Dosažení optimálního tlaku ukazuje ručička tlakoměru pokud se pohybuje v šedém poli. Není-li tomu tak, je možné, že káva nebyla umletá na optimální hrubost, káva je  ve filtru příliš utěsněná nebo je naopak ve filtru příliš málo kávy. Oba případy mohou vést k příliš vysokému nebo příliš nízkému tlaku indikovanému na tlakoměru přístroje.

V případě, že se ručička tlakoměru vychýlí mimo uvedenou oblast, ukazuje nižší tlak, na jeho zvýšení pak navrhujeme několik řešení této situace:

Postupy při zjištění nízkého tlaku při přípravě espressa:
 • zachovejte nastavení hrubosti mletí kávy, naplňte filtr kávou a upěchujte ji poněkud víc
 • nebo: nastavte stupeň mletí kávy na jemnější, naplňte do filtru a upěchujte ji běžným způsobem
 • nebo: zachovejte nastavení hrubosti mletí kávy, do filtr naplňte větším množstvím kávy a upěchujte.

Vyzkoušejte tyto možnosti a vyberte tu, která Vám bude nejvíce vyhovovat, při zkoušení je můžete i vzájemně kombinovat.

Postupy, jak upravit vysoký tlak při přípravě espressa:

V případě vysokého tlaku se ručička tlakoměru vychýlí nad uvedenou oblast tlakoměru. Příčinou může být příliš upěchová káva ve filtru nebo příliš velké množství kávy ve filtru a nebo byla káva přiliš jemně umletá.

Doporučený postup:

 • zachovejte nastavení hrubosti mletí kávy, naplňte filtr kávou a upěchujte ji méně,
 • nebo: nastavte stupeň mletí kávy na větší hrubost, naplňte filtr a upěchujte
 • nebo: zachovejte nastavení hrubosti mletí kávy, filtr naplňte menším množstvím kávy a upěchujte

Vyzkoušejte tyto možnosti a vyberte tu, která Vám bude nejvíce vyhovovat, při zkoušení je můžete i vzájemně kombinovat.

Při změně druhu kávy se může stát, že se mletá káva přilne k varné hlavě kávovaru. Tento problém může způsobit to, že káva, nebo její část ve filtru, zůstane suchá, tzn. voda a pára nepronikne důkladně celou její vrstvou.

Doporučujeme proto mletí kávy nastavit na větší hrubost tak, aby voda a pára kávou snadněji a důkladněji pronikala.

Jak správně napěním mléko?

Budete potřebovat trochu praxe. Naplňte nádobu na mléko cca do 1/3 vychlazeným mlékem. Před vypuštěním páry z trysky nechte odtéci vodu, které zpočátku zkondenzovala v přívodní trubce tak, že trysku otočíte k odkapávací misce kávovaru a krátce otevřete přívod páry. Poté přívod páry znovu uzavřete.

Trysku ponořte cca 1 cm pod hladinu mléka v nádobě, zcela otevřete přívod páry a nádobu podržte v nakloněné poloze. Nádobu s mlékem potom pomalu spusťte dolů, aby se vytvořilo více pěny. Jakmile je vytvořené dostatečné množství pěny zdvihněte poněkud nádobu na mléko tak, aby se na závěr smíchala pěna se zbývajícím množstvím mléka.

Dbejte přitom na to, aby teplota mléka nepřekročila 70°C, protože v opačném případě by pak pěna rychle opadla a káva by později získala sladkou chuť, někdy i s příchutí spáleniny.

Jaká je maximální výška šálků pro použití v kávovarech ES 90 a 91?

Šálky by neměl být vyšší než 11 cm.

Jaký druh mléka by se měl používat pro přípravu pěny?

V zásadě, s tímto druhem kávovaru, se může používat jakýkoliv druh mléka, z hlediska, chuti, vůně, rychlosti napěnění a stability pěny podtrhující chuť kávy, doporučujeme používat plnotučné ev. polotučné, vždy však dobře vychlazené mléko.

Je možné odvápnit (dekalcinovat) také parní trysku?

Ano, je to možné. Dodržujte přitom následující postup:

 • vypněte kávovar a odpojte jej od sítě
 • do nádržky na vodu nalijte cca 1 lt vody
 • do nádržky vložte dekalcinační tabletu, např. dekalcinační tabletu GRAEF, pol. 145618 a počkejte cca 5 minut, až se rozpustí
 • pod trysku vložte velký šálek
 • sejměte pannarello a odšroubujte trysku
 • trysku vložte přímo do šálku
 • stiskněte a přidržte knoflíky označené „MANUAL“ a „1 CUP“. Pak stiskněte spínač „POWER“.
 • rozsvítí se postupně kontrolky, teplota se sníží. Tento proces může trvat několik vteřin
 • otevřete kohoutek pro výdej páry. Zpočátku bude z trubice vycházet pára, dále pak již voda.
 • kohoutek několikrát otevřete a zavřete tak, aby čerpadlo nebylo příliš namáhané
 • jakmile kávovarem proteče přibližně l litr vody, stiskněte znovu spínač „POWER“.
 • vyjměte nádržku na vodu, důkladně ji vypláchněte a naplňte čerstvou vodou
 • nyní znovu stiskněte kombinaci spínačů „MANUAL“ a „1 CUP“ a poté „POWER“ a znovu nechte kávovarem protéci přibližně l lt vody

Je možné odvápnit trubky vedoucí páru také u ES-90, první verze?

Ano, je to možné a při odvápňování dodržujte následující postup:

 • nastavte teplotu parního thermoblocku na nejnižší úroveň:
 • stiskněte a přidržte knoflík „ONE CUP“ a současně stiskněte a uvolněte knoflík „POWER“. Poté uvolněte knoflík „ONE CUP“ - tím se aktivuje možnost programovat přístroj
 • během 5 vteřin stiskněte knoflík „POWER“. Teplota se tak sníží o 10°C
 • nastavte výkon parního čerpadla na nejvyšší úroveň:
 • stiskněte knoflík „TWO CUPS“ a současně stiskněte a uvolněte knoflík „POWER“. Nyní uvolněte knoflík „TWO CUPS“
 • tento postup aktivuje možnost programovat přístroj
 • během 5 vteřin stiskněte knoflík „PROGRAM“, frekvence čerpadla se pak sníží o 0,2 vteřiny.
 • Sejměte pannarello a odšroubujte trysku.
 • Nádržku na vodu naplňte přibližně jedním litrem vody a vložte do ní dekalcinační tabletu, např. dekalcinační tabletu GRAEF, č. pol. 145618 a počkejte cca 5 minut, až se rozpustí. Potom spusťte dekalcinační cyklus.
 • Pod trysku na pěnění mléka vložte nádobu s ledově chladnou vodou a nechte do ní proudit dekalcinační roztok, který tak nebude kondenzovat v okolním prostředí.
 • Otočný ovladač výdeje páry znovu uzavřete po 1 – 2 minutách tak, aby se omezilo nadměrné namáhání čerpadla. Po chvíli proces opakujte, tj. otevřete přívod páry a znovu jej uzavřete.

Je normální, že přístroj vypouští páru po napěnění?

Ano, v důsledkku poklesu tlaku a teploty uvnitř nádoby na vodu. Pára se trubicemi dostane do přístroje. Není zde žádné riziko exploze nebo opaření. Zbytková pára se odvádí mimo přístroj.

K čemu jsou potřeba různé filtry nasazované do držáku filtru?

Jednostěnné filtry (pro 1 – 2 šálky) jsou ideální pro přípravu čerstvě umleté kávy. Dvoustěnné filtry (přo přípravu 1 – šálků) jsou vhodné pro použití nahrubo umleté kávy určené pro použití ve filtrech, která se dá obvykle koupit v supermarketech. Tento filtr se také používá pro dosažení bohaté pěny.

Káva vytéká z kávovaru příliš pomalu

Příčinou může být příliš jemně umletá káva, upravte proto nastavení na kávomlýnku na hrubší mletí.

Káva vytéká z kávovaru příliš rychle

Příčinou může být příliš nahrubo umletá káva, upravte proto nastavení na kávomlýnku na jemnější mletí.

 

Kávovar vykazuje pokles tlaku nebo vyvíjí jen minimální tlak

Přístroj je třeba dekalcinovat (odstranit vodní kámen) a vyčistit. Doporučujeme přístroj čistit a dekalcinovat pravidelně, zejména, pokud jej používáte pravidelně a často. Při čištění dodržujte pokyny uvedené v návodu k obsluze. Navíc můžete použít čistící tablety GRAEF, které si můžete objednat jako příslušenství u svého prodejce výrobků GRAEF.

Který druh kávy je nejvhodnější pro použití v kávovarech GRAEF

Nejvíce záleží na Vaší chuti a druzích kávy, která je k dispozici.

Káva Arabica, čistá, 100%, obvykle tvoří méně pěny, má více ovocnou chuť a zároveň nabízí zajímavou hořkost.

Směs Robusty a Arabicy je zajímavá větší bohatostí chutí, vůní a jemné nakyslosti připravené kávy.

V každém případě doporučujeme kávu čerstvě umlít krátce před jejím použitím pro přípravu espressa. Čerstvě umletá káva obsahuje největší množství různých chutí a aroma a vytváří také nejbohatší pěnu.

Mohu připravovat současně kávu a pěnit mléko?

Ano, protože typy GRAEF ES 90 a ES 91 jsou vybavené dvojitým ohřívacím systémem Thermoblock a rovněž dvojitým čerpacím systémem. Dva Thermoblocky a dvě čerpadla se mohou používat současně. Jeden Thermoblock se používá pro přípravu espressa a druhý pro přípravu páry nebo horké vody.

Může se filtr určený k přípravě 2 šálků kávy použít k přípravě pouze šálku jednoho?

Nedoporučujeme to, neboť  kávovar pak nemůže v prostoru filtru vyvinout potřebný tlak a připravené espresso pak postrádá plné aroma a chuť.

Na co jsou potřeba zvláštní čistící tablety

Čistící tablety GRAEF rozpouštějí oleje, které káva obsahuje a které se během přípravy kávy usazují v přístroji. Můžete si je kdykoliv objednat prostřednictvím našeho internetového obchodu

Objevila se vlhkost pod odkapávací miskou

Po dlouhodobém používání se odkapávací miska značně znečistí usazeninami díky kterým v misce kapilárně vzlíná voda a může se dostat pod misku. Pravidelným čištěním misky (např. vlhkým hadříkem) lze vzlínání vody odstranit. Před číštěním vždy kávovar vypněte a odpojte od sítě.

Pěna je tmavá, zejména při okrajích

 • káva byla umletá příliš jemně a teplota spaření byla příliš vysoká

Připravená káva je studená nebo jen vlažná

Nepoužívali-li jste přístroj po delší dobu, nechte jej zahřát po dobu 15 – 20 minut, než začnete připravovat kávu. Nasaďte na přístroj držák filtru a nechte předehřát rovněž šálky na horní ohřívací ploše.

Náš tip: Než začnete s přípravou kávy, vypláchněte šálky horkou vodou. Použitou kávu ponechte ve filtru až do doby, než začnete připravovat novou kávu, s výjimkou situace, kdy by použitá káva ve filtru zůstala dlouho, např. několik dní. Filtr, před nasazením do držáku filtru propláchněte a důkladně vytřete a osušte než jej naplníte čerstvou kávou.

Proč má moje káva tak málo pěny?

Nedostatek pěny může mít několik důvodů:

 • upražená káva je příliš stará
 • mlýnek je nastavený na příliš hrubé mletí
 • káva je špatně balená nebo zabalená a aroma z ní vyprchalo
 • nebyla použita čerstvá káva, ale káva umletá již od dodavatele
 • mlýnek nastavený na přiliš jemné mletí
 • příliš měkká voda (pod 4°dH), zkontrolujte také filtr
 • kávovar znečištěný kávovými oleji

Proč přístroj při prvním použití může páchnot po plastu?

Tento jev je normální a neškodný. Při dalším použití tento zápach zmizí.

Z jakého materiálu je vyrobený termoblock?

Termoblock je vyrobený z hliníkové slitiny a vnitřní části pak z nerezové oceli.

Z přístroje po stisknutí příslušných tlačítek nevytéká žádná káva

Tato závada může mít několik příčin: je možné, že použitá káva byla umletá příliš jemně nebo byla do filtru napěchovaná přiliš silně. Částečky kávy pak znemožnily páře a vodě jimi prostupovat a protékat. Přesvědčte se také, není-li ve filtru příliš mnoho kávy a je-li v nádržce na vodu dostatečné množství vody.